CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB D'ESTUDI AKTUAL, S.L.

www.interiorismeaktual.com

ESTUDI AKTUAL, S.L. (en endavant ESTUDI AKTUAL, S.L.) amb domicili al carrer Eugeni d'Ors, N.8 local, 08720-Vilafranca del Penedès amb CIF B-65794950 posa a disposició al seu lloc web www.interiorismeaktual.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web d' ESTUDI AKTUAL, S.L. per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI al lloc web www.interiorismeaktual.com en totes i cadascuna de les pàgines existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet. L'accés al lloc web d'ESTUDI AKTUAL, S.L. implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1.-La utilització del lloc web d'ESTUDI AKTUAL, S.L. no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel · lectual etc. Expressament ESTUDI AKTUAL, S.L. prohibeix els següents:

  1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes d'ESTUDI AKTUAL, S.L. o a tercers.

  1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing ").

1.2.- ESTUDI AKTUAL, S.L. podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals-veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS.- Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- ESTUDI AKTUAL, S.L. utilitzant fonts internes i externes de tal manera que ESTUDI AKTUAL, S.L. únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- ESTUDI AKTUAL, S.L. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA.- DRETS D'AUTOR I MARCA.- ESTUDI AKTUAL, S.L. informa que el lloc web www.interiorismeaktual.com els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés d'ESTUDI AKTUAL, S.L. ESTUDI AKTUAL, S.L. utilitza fonts externes per l'elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol · licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.

CUARTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

CINQUENA. - En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. ESTUDI AKTUAL, S.L. podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part d'ESTUDI AKTUAL, S.L.